2017 rok – czekają nas pozytywne zmiany

Każdy nowy rok przynosi ze sobą pewne zmiany. Dla jednych pozytywne, dla innych mniej. Po raz kolejny zmianie ulegną przepisy dotyczące osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
Czego możemy spodziewać się w 2017 roku?

  1. Wzrost świadczenia pielęgnacyjnego

Od 1 stycznia 2017 r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosiła 1406 zł netto (plus składki na ubezpieczenie społeczne). W 2016 r. było to 1300 zł, a w 2015 r. wynosiło ono 1200 zł. Świadczenie ma być corocznie waloryzowane, z roku na rok będzie wzrastać procentowy wskaźnik o jaki zmieniać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.

Przypominamy, że świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest  matce lub ojcu bądź faktycznemu opiekunowi, który rezygnuje z pracy, aby opiekować się dzieckiem z niepełnosprawnością. Więcej informacji o tym, jak starać się o świadczenie pielęgnacyjne, mogą Państwo przeczytać tutaj.

2. Świadczenie pielęgnacyjne dla obojga rodziców

Z dniem 1 stycznia 2017 r. każdy z rodziców mający więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie będzie mógł otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli zrezygnuje z pracy lub jej nie podejmie ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem.

W tej chwili świadczenie może otrzymać tylko jedn rodzic, nawet gdy mają więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością, a oboje zrezygnowali z pracy zarobkowej, aby się nimi opiekować.

3. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku od 2017 roku wyniesie 6600 zł. Co to oznacza?

Osoba posiadająca rentę w wysokości 840 zł dzięki podwyższonej kwocie wolnej jej podatek dochodowy za rok 2017 będzie niższy o 132 zł. Podczas gdy w 2016 r. było to 477 zł.

Rencista, który otrzymuje rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy w kwocie 750 zł, zapłaci niższy podatek dochodowy za 2017 r. o 287 zł w stosunku od poprzedniego roku. Różnica: w 2016 r. podatek wyniósł 366 zł, a w 2017 r. 79 zł (przy dochodzie do opodatkowania w wysokości 9 tys. zł).

Co z ulgą rehabilitacyjną?

Ulgi rehabilitacyjne odlicza się od dochodu, a co za tym idzie zmniejsza się jako pierwszą kwotę do opodatkowania. W związku z tym wysokość ulg rehabilitacyjnych wpływa na kwotę zwrotu podatku, a tym samym na sytuację finansową osoby niepełnosprawnej. Kwota ulgi na tyle obniży dochód osoby mającej prawo do jej posiadania, że swoje zastosowanie będzie miała najwyższa kwota wolna. W efekcie wprowadzona nowa kwota wolna w połączeniu z ulgą rehabilitacyjną ma pozytywny skutek.

4. Podwyżka najniższych rent i emerytur

Od 1 marca 2017 roku najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o ponad 100 zł – do kwoty 1 tys. zł brutto z obecnej tj. 882,56 zł. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 750 zł brutto, czyli o 73 zł. Wszystkie renty socjalne wzrosną o prawie 100 zł – z 741 zł do 840 zł brutto.

Wszystkie emerytury i renty pochodzące z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłacane przez KRUS, oraz tzw. świadczenia mundurowe zostaną podniesione o 0,73 proc.

5. Nowe legitymacje

Od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością. Będą one wystawiane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Okres ich ważności wyniesie nie więcej niż 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności dla osób, które mają więcej niż 60 lat. Legitymacje będą wydawane bezpłatnie i nie będzie konieczne ponowne stawienie się na komisje orzekającą.

 

(Źródło: www.niepelnosprawni.pl)